MENÜ MENÜ  

cover

Literacka manifestacja tożsamości. O twórczości niemieckojęzycznych duchownych katolickich

Thematicon, Bd. 33

Aleksandra Chylewska-Tölle

ISBN 978-3-8325-4786-8
310 pages, year of publication: 2018
price: 43.00 €
Literacka manifestacja tożsamości. O twórczości niemieckojęzycznych duchownych katolickich
Niniejsze opracowanie stanowi próbę charakterystyki spuścizny piśmienniczej niemieckojęzycznych duchownych w I połowie XX wieku na tle różnych kontekstów – zarówno literackich, jak i pozaliterackich. Model narracji tożsamościowej ukazuje analizowaną twórczość między innymi poprzez charakterystykę głównych wątków tematycznych z uwzględnieniem ówcześnie panującej cenzury kościelnej oraz poprzez ukształtowanie warstwy słowno-stylistycznej poszczególnych utworów.

Poglądy na literaturę odwołującą się do tradycji chrześcijańskiej nawiązują nadal jeszcze do stereotypu, według którego jest ona słaba artystycznie, przesiąknięta ideologią i natrętnie moralizatorska. Brak właściwych metod interpretacyjnych w tym zakresie i niemałe trudności w obcowaniu z utworami zakorzenionymi w przestrzeni religijnej skłaniają do postawienia pytania o wyznaczniki literackiej manifestacji tożsamości. Spojrzenie na przywołaną w monografii twórczość inaczej niż poprzez pryzmat konkurencji wobec tak zwanego humanizmu laickiego czy standardy literatury ewangelizacyjnej znacznie podniesie jej wiarygodność.

cover cover cover cover cover cover cover cover cover
Table of contents (PDF)

Keywords:

  • literaturoznawstwo (Literaturwissenschaft)
  • tożsamość (Identität)
  • religia (Religion)
  • Kościół rzymskokatolicki (römisch-katholische Kirche)
  • proza (Prosawerke)

BUYING OPTIONS

43.00 €
in stock

39.50 €
53.00 €
59.50 €

(D) = Within Germany
(W) = Abroad

*You can purchase the eBook (PDF) alone or combined with the printed book (eBundle). In both cases we use the payment service of PayPal for charging you - nevertheless it is not necessary to have a PayPal-account. With purchasing the eBook or eBundle you accept our licence for eBooks.

For multi-user or campus licences (MyLibrary) please fill in the form or write an email to order@logos-verlag.de