MENÜ MENÜ  

cover

Literacka manifestacja tożsamości. O twórczości niemieckojęzycznych duchownych katolickich

Thematicon, Bd. 33

Aleksandra Chylewska-Tölle

ISBN 978-3-8325-4786-8
310 Seiten, Erscheinungsjahr: 2018
Preis: 43.00 €
Niniejsze opracowanie stanowi próbę charakterystyki spuścizny piśmienniczej niemieckojęzycznych duchownych w I połowie XX wieku na tle różnych kontekstów – zarówno literackich, jak i pozaliterackich. Model narracji tożsamościowej ukazuje analizowaną twórczość między innymi poprzez charakterystykę głównych wątków tematycznych z uwzględnieniem ówcześnie panującej cenzury kościelnej oraz poprzez ukształtowanie warstwy słowno-stylistycznej poszczególnych utworów.

Poglądy na literaturę odwołującą się do tradycji chrześcijańskiej nawiązują nadal jeszcze do stereotypu, według którego jest ona słaba artystycznie, przesiąknięta ideologią i natrętnie moralizatorska. Brak właściwych metod interpretacyjnych w tym zakresie i niemałe trudności w obcowaniu z utworami zakorzenionymi w przestrzeni religijnej skłaniają do postawienia pytania o wyznaczniki literackiej manifestacji tożsamości. Spojrzenie na przywołaną w monografii twórczość inaczej niż poprzez pryzmat konkurencji wobec tak zwanego humanizmu laickiego czy standardy literatury ewangelizacyjnej znacznie podniesie jej wiarygodność.

Inhaltsverzeichnis (PDF)

Keywords:

  • literaturoznawstwo (Literaturwissenschaft)
  • tożsamość (Identität)
  • religia (Religion)
  • Kościół rzymskokatolicki (römisch-katholische Kirche)
  • proza (Prosawerke)

Kaufoptionen

43.00 €
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands

39.50 €
53.00 €
59.50 €

(D) = innerhalb Deutschlands
(W) = außerhalb Deutschlands

*Sie können das eBook (PDF) entweder einzeln herunterladen oder in Kombination mit dem gedruckten Buch (eBundle) erwerben. Der Erwerb beider Optionen wird über PayPal abgerechnet - zur Nutzung muss aber kein PayPal-Account angelegt werden. Mit dem Erwerb des eBooks bzw. eBundles akzeptieren Sie unsere Lizenzbedingungen für eBooks.

Bei Interesse an Multiuser- oder Campus-Lizenzen (MyLibrary) füllen Sie bitte das Formular aus oder schreiben Sie eine email an order@logos-verlag.de