MENÜ MENÜ  

cover

Literacka manifestacja tożsamości. O twórczości niemieckojęzycznych duchownych katolickich

Thematicon, Bd. 33

Aleksandra Chylewska-Tölle

ISBN 978-3-8325-4786-8
310 Seiten, Erscheinungsjahr: 2018
Preis: 43.00 €
Literacka manifestacja tożsamości. O twórczości niemieckojęzycznych duchownych katolickich
Niniejsze opracowanie stanowi próbę charakterystyki spuścizny piśmienniczej niemieckojęzycznych duchownych w I połowie XX wieku na tle różnych kontekstów – zarówno literackich, jak i pozaliterackich. Model narracji tożsamościowej ukazuje analizowaną twórczość między innymi poprzez charakterystykę głównych wątków tematycznych z uwzględnieniem ówcześnie panującej cenzury kościelnej oraz poprzez ukształtowanie warstwy słowno-stylistycznej poszczególnych utworów.

Poglądy na literaturę odwołującą się do tradycji chrześcijańskiej nawiązują nadal jeszcze do stereotypu, według którego jest ona słaba artystycznie, przesiąknięta ideologią i natrętnie moralizatorska. Brak właściwych metod interpretacyjnych w tym zakresie i niemałe trudności w obcowaniu z utworami zakorzenionymi w przestrzeni religijnej skłaniają do postawienia pytania o wyznaczniki literackiej manifestacji tożsamości. Spojrzenie na przywołaną w monografii twórczość inaczej niż poprzez pryzmat konkurencji wobec tak zwanego humanizmu laickiego czy standardy literatury ewangelizacyjnej znacznie podniesie jej wiarygodność.

cover cover cover cover cover cover cover cover cover
Inhaltsverzeichnis (PDF)

Keywords:

  • literaturoznawstwo (Literaturwissenschaft)
  • tożsamość (Identität)
  • religia (Religion)
  • Kościół rzymskokatolicki (römisch-katholische Kirche)
  • proza (Prosawerke)

KAUFOPTIONEN

43.00 €
auf Lager
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands

39.50 €
53.00 €
59.50 €

(D) = innerhalb Deutschlands
(W) = außerhalb Deutschlands

*Sie können das eBook (PDF) entweder einzeln herunterladen oder in Kombination mit dem gedruckten Buch (eBundle) erwerben. Der Erwerb beider Optionen wird über PayPal abgerechnet - zur Nutzung muss aber kein PayPal-Account angelegt werden. Mit dem Erwerb des eBooks bzw. eBundles akzeptieren Sie unsere Lizenzbedingungen für eBooks.

Bei Interesse an Multiuser- oder Campus-Lizenzen (MyLibrary) füllen Sie bitte das Formular aus oder schreiben Sie eine email an order@logos-verlag.de