cover

Trans-Uni. Problemy zarz?dzania mi?dzynarodow? wsp?prac? szk? wy?szych w regionach przygranicznych

Thematicon, Bd. 12

Agnieszka Bielawska, Krzysztof Wojciechowski
ISBN 978-3-8325-1726-7
253 Seiten, Erscheinungsjahr: 2008
Preis: 21.00 EUR

Stichworte/keywords: Europa, Hochschulen

Kaufoptionen
print:21.00 EUR 
Exemplar(e)